Hjem

Login

Indtast dit Dansk Inkasso Brancheforening brugernavn.
Indtast adgangskoden der hører til dit brugernavn.

Glemt adgangskode?

Dansk InkassoBrancheforening

Foreningen er grundlagt i 1992 og har til formål at arbejde for en sund udvikling af inkassovirksomhed i Danmark.

Foreningen følger lovgivningsarbejdet og offentlige myndigheders afgørelser, afgiver udtalelser og samarbejder i øvrigt med offentlige myndigheder for at fremme medlemmernes interesser.

Nyheder

Om foreningen

Lene Slebsager

Bestyrelsesmedlem

Keld Hvolbøl

Bestyrelsesmedlem

Claus Spedtsberg

Formand

Jesper Winther

Næstformand

Johannes Malling

Bestyrelsesmedlem

 

1. Foreningens navn er Dansk InkassoBrancheforening.

2. Foreningens hjemsted er København.

3. Foreningens formål er:

  • At varetage medlemmernes fælles interesse og fremme samarbejdet mellem medlemmerne.
  • At virke for en sund udvikling af inkassovirksomhed i Danmark.
  • At samarbejde med offentlige myndigheder for at fremme medlemmernes interesser. At repræsentere medlemmerne udadtil såvel national og internationalt, samt at være medlem af internationale organisationer af inkassovirksomheder, som skønnes hensigtsmæssigt.
  • At bistå medlemmerne med oplysninger, rådgivning og på andre måder.
  • At følge lovgivningsarbejdet og offentlige myndigheders afgørelser, afgive udtalelser til offentlige myndigheder, herunder domstole, alt vedrørende inkassospørgsmål.
  • At medvirke til at klienter og debitorer får en korrekt sagsbehandling af medlemmerne, bl.a. ved oprettelse af et ankenævn.
Læs mere

Bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling

I det omfang udenretlig inddrivelse af en fordring sker ved en anden (f.eks. et inkassobureau eller en advokat), kan fordringshaveren kræve betaling af skyldneren for det hermed forbundne rimelige salærkrav i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 3, stk. 1.
Fordringshaveren kan dog maksimalt kræve, at skyldneren for den enkelte fordring skal betale følgende inkassobeløb:

Fordringer fra - til Inkassobeløb (ex. moms, jf. nedenfor)

0 - 1.000 kr. 350 kr.
1.001 - 2.500 kr. 600 kr.
2.501 - 5.000 kr. 850 kr.
5.001 - 10.000 kr. 1.100 kr.
10.001 - 25.000 kr. 1.450 kr.
25.001 - 50.000 kr. 1.950 kr.
50.001 - 100.000 kr. 2.450 kr.
100.001 - 250.000 kr. 3.300 kr.
250.001 - 500.000 kr. 5.500 kr.

500.001 kr. - 5.500 kr. + 1 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016 og gælder for inddrivelsesomkostninger, hvor det pågældende betalingskrav opstår efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Ved »fordring« skal forstås hovedkravet (inkl. moms) med tillæg af renter påløbet før forfaldsdagen, men ikke renter efter forfaldsdagen (morarenter). Endvidere skal medregnes administrationsgebyrer og andre gebyrer, som fordringshaveren i henhold til aftale er berettiget til at kræve betalt af skyldneren forud for forfaldsdagen, dvs. inden en eventuel betalingsmisligholdelse fra skyldnerens side.

Der kan kun medregnes moms af inkassobeløbene, hvis fordringshaveren ikke er momsregistreret.

Læs mere

Kontakt os