Hjem

Login

Indtast dit Dansk Inkasso Brancheforening brugernavn.
Indtast adgangskoden der hører til dit brugernavn.

Glemt adgangskode?

Salærer

Bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling

Fordringer fra - til  Inkassobeløb (ex. moms, jf. nedenfor)

0 - 1.000 kr. 400 kr.
1.001 - 2.500 kr. 700 kr.
2.501 - 5.000 kr. 1.000 kr.
5.001 - 10.000 kr. 1.300 kr.
10.001 - 25.000 kr. 1.700 kr.
25.001 - 50.000 kr. 2.250 kr.
50.001 - 100.000 kr. 2.850 kr.
100.001 - 250.000 kr. 3.850 kr.
250.001 - 500.000 kr. 6.400 kr.
500.001 kr. -   6.400 kr. + 1 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016 og gælder for inddrivelsesomkostninger, hvor det pågældende betalingskrav opstår efter bekendtgørelsens ikrafttræden.